Vitra.

Vitra aparthotel photographs.

B0026P 0225